β-Naphthoflavone ≥99.0%

Supplier: TCI America

Synonyms: 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one5,6-Benzoflavone

N0518-5G N0518-1G
TCN0518-005GEA 110.64 USD
TCN0518-005G TCN0518-1G
β-Naphthoflavone ≥99.0%
β-Naphthoflavone

CAS Number: 6051-87-2
MDL Number: MFCD00004986
Molecular Formula: C19H12O2
Molecular Weight: 272.30
Purity/Analysis Method: 99.0% (GC)
Form: Crystal
Melting point (°C): 165


Other Product Names / Synonyms: 5,6-Benzoflavone

Formula: C₁₉H₁₂O₂
MW: 272.3 g/mol
Boiling Pt: 461 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 165 °C
Density: 1.11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004986
CAS Number: 6051-87-2
EINECS: 227-958-4
https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/83/28989683.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 99.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR