α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene ≥98.0%

Supplier: TCI America
Warning

Synonyms: 3,5-Dinitrobenzotrifluoride

D2699-25G D2699-5G
TCD2699-025GEA 53 USD
TCD2699-025G TCD2699-005G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene ≥98.0%
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene

CAS Number: 401-99-0
MDL Number: MFCD00007233
Molecular Formula: C7H3F3N2O4
Molecular Weight: 236.11
Purity/Analysis Method: 98.0% (GC)
Form: Crystal
Boiling point (°C): 129
Melting point (°C): 50
Flash Point (°C): 110


Product Categories: Synthetic Organic Chemistry, Fluorinated Building Blocks
Other Product Names / Synonyms: 1,3-Dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Dinitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene

Formula: C₇H₃F₃N₂O₄
MW: 236.11 g/mol
Boiling Pt: 129 °C
Melting Pt: 50 °C
Flash Pt: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007233
CAS Number: 401-99-0
EINECS: 206-935-2

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 98.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR