α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97.0%

Supplier: TCI America
Warning

Synonyms: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene

B1422-25G B1422-5G
TCB1422-25GEA 190 USD
TCB1422-25G TCB1422-005G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97.0%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene

CAS Number: 328-75-6
MDL Number: MFCD00000384
Molecular Formula: C8H3F6NO2
Molecular Weight: 259.11
Purity/Analysis Method: 97.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 72
Flash Point (°C): 77
Specific Gravity (20/20): 1.57


Other Product Names / Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene

Formula: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259.11 g/mol
Boiling Pt: 72 °C
Density: 1.57 (20 °C)
Flash Pt: 77 °C
MDL Number: MFCD00000384
CAS Number: 328-75-6
EINECS: 206-336-6

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 97.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR