α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 98%

Supplier: Thermo Scientific Chemicals

Warning

Synonyms: 3,5-Dinitrobenzotrifluoride

B24248-22 B24248-14 B24248-06 B24248-14 B24248-06 B24248-22
AAB24248-06EA 46.6 USD
AAB24248-06 CAAAB24248-22 AAB24248-22 CAAAB24248-14 CAAAB24248-06 AAB24248-14
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene
Formula: C₇H₃F₃N₂O₄
MW: 236.11 g/mol
Melting Pt: 50…52 °C
Flash Pt: >110 °C(230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007233
CAS Number: 401-99-0
EINECS: 206-935-2
UN: 2811
ADR: "6.1",III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR