α,α,α,3-Tetrafluorotoluene 98%

Supplier: Ambeed
Danger

Synonyms: 3-Fluorobenzotrifluoride1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene

A713473-10G A713473-25G
77118-004EA 5.15 USD
77118-004 77118-006
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene 98%
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene

Caution: for Research Use Only

Formula: C₇H₄F₄
MW: 164.1 g/mol
MDL Number: MFCD00000382
CAS Number: 401-80-9
UN: 1993
ADR: 3,Ⅱ

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR