α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%

Supplier: APOLLO SCIENTIFIC

Danger

Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene3,4-Difluorobenzyl bromide

PC2745-25G PC2745-100G PC2745-1G
76622-510EA 32 USD
76622-510 76622-508 76622-506
α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Boiling Pt: 59…61 °C/3.5mmHg
Density: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009889
CAS Number: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR