α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)

Supplier: TCI America

M1816-5G
TCM1816-5GEA 71 USD
TCM1816-5G
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene

CAS Number: 60468-54-4
MDL Number: MFCD00007165
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Molecular Weight: 185.61
Purity/Analysis Method: 98.0% (GC)
Form: Crystal
Melting point (°C): 45
Flash Point (°C): 113


Other Product Names / Synonyms: 2-(Chloromethyl)-6-nitrotoluene

Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Melting Pt: 45 °C
Flash Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00007165
CAS Number: 60468-54-4
UN: 3261
ADR: 8,II
https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/05/28976205.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 98.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR