α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)

Supplier: TCI America

Synonyms: 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene 3-Fluorobenzotrifluoride

F0390-250G F0390-25G
TCF0390-25GEA 54 USD
TCF0390-25G TCF0390-250G
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene

CAS Number: 401-80-9
MDL Number: MFCD00000382
Molecular Formula: C7H4F4
Molecular Weight: 164.10
Purity/Analysis Method: 98.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 101
Flash Point (°C): 7
Specific Gravity (20/20): 1.30


Product Categories: Synthetic Organic Chemistry, Fluorinated Building Blocks
Other Product Names / Synonyms: 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,3-Tetrafluorotoluene

Formula: C₇H₄F₄
MW: 164.1 g/mol
Boiling Pt: 101 °C
Density: 1.30 (20 °C)
Flash Pt: 7 °C
MDL Number: MFCD00000382
CAS Number: 401-80-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/86/28968986.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 98.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR