α-Bromo-3,4-difluorotoluene ≥98.0% (by GC)

Supplier: TCI America

Synonyms: 3,4-Difluorobenzyl bromide

D2627-5G D2627-25G
TCD2627-5GEA 86 USD
TCD2627-5G TCD2627-25G
α-Bromo-3,4-difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-3,4-difluorotoluene

CAS Number: 85118-01-0
MDL Number: MFCD00009889
Molecular Formula: C7H5BrF2
Molecular Weight: 207.02
Purity/Analysis Method: 98.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 61
Flash Point (°C): 79
Specific Gravity (20/20): 1.63


Product Categories: Synthetic Organic Chemistry, Fluorinated Building Blocks
Other Product Names / Synonyms: alpha-Bromo-3,4-difluorotoluene

Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Boiling Pt: 61 °C
Density: 1.63 (20 °C)
Flash Pt: 79 °C
MDL Number: MFCD00009889
CAS Number: 85118-01-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/00/28979600.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 98.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR