α,α'-Dibromo-m-xylene ≥97.0% (by GC)

Supplier: TCI America

Synonyms: 1,3-Bis(bromomethyl)benzenem-Xylylene dibromide

D0215-5G D0215-25G
TCD0215-25GEA 204.6 USD
TCD0215-25G TCD0215-5G
α,α'-Dibromo-m-xylene ≥97.0% (by GC)
α,α'-Dibromo-m-xylene

CAS Number: 626-15-3
MDL Number: MFCD00000178
Molecular Formula: C8H8Br2
Molecular Weight: 263.96
Purity/Analysis Method: 97.0% (GC)
Form: Crystal
Boiling point (°C): 140
Melting point (°C): 76


Other Product Names / Synonyms: m-Xylylene Bromide, m-Xylylene Dibromide, 1,3-Bis(bromomethyl)benzene

Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Boiling Pt: 140 °C
Melting Pt: 76 °C
MDL Number: MFCD00000178
CAS Number: 626-15-3
UN: 3261
ADR: 8,II
https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/37/28974637.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 97.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR