α-Bromo-2-chlorotoulene ≥98.0% (by GC)

Supplier: TCI America

Synonyms: 2-Chlorobenzyl bromide1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene

C1443-25G C1443-5G
TCC1443-25GEA 112 USD
TCC1443-25G TCC1443-5G
α-Bromo-2-chlorotoulene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2-chlorotoulene

CAS Number: 611-17-6
MDL Number: MFCD00000566
Molecular Formula: C7H6BrCl
Molecular Weight: 205.48
Purity/Analysis Method: 98.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 130
Flash Point (°C): 109
Specific Gravity (20/20): 1.58


Other Product Names / Synonyms: alpha-Bromo-2-chlorotoluene

Formula: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Boiling Pt: 130 °C
Density: 1.58 (20 °C)
Flash Pt: 109 °C
MDL Number: MFCD00000566
CAS Number: 611-17-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/68/28938668.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 98.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR