α,2-Dichloro-6-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)

Supplier: TCI America

Synonyms: 1-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluorobenzene2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride

C1081-25G
TCC1081-25GEA 86 USD
TCC1081-25G
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene

CAS Number: 55117-15-2
MDL Number: MFCD00000896
Molecular Formula: C7H5Cl2F
Molecular Weight: 179.02
Purity/Analysis Method: 98.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 210
Flash Point (°C): 93
Specific Gravity (20/20): 1.37

Formula: C₇H₅Cl₂F
MW: 179.02 g/mol
Boiling Pt: 210 °C
Density: 1.37 (20 °C)
Flash Pt: 93 °C
MDL Number: MFCD00000896
CAS Number: 55117-15-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/44/28938344.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 98.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR