γ-Phenyl-γ-butyrolactone ≥97.0%

Supplier: TCI America

Synonyms: 5-Phenyltetrahydrofuran-2-one

P1321-25G P1321-5G
TCP1321-25GEA 435 USD
TCP1321-25G TCP1321-005G
γ-Phenyl-γ-butyrolactone ≥97.0%
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone

CAS Number: 1008-76-0
MDL Number: MFCD00005398
Molecular Formula: C10H10O2
Molecular Weight: 162.19
Purity/Analysis Method: 97.0% (GC)
Form: Crystal
Color: White
Boiling point (°C): 306
Melting point (°C): 36
Flash Point (°C): 113

Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Boiling Pt: 306 °C
Melting Pt: 36 °C
Flash Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00005398
CAS Number: 1008-76-0
https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/79/28991979.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 97.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR